Англійська мова
il_340x270.660920938_83rbБезумовно, сучасна англійська мова є домінуючою мовою, або в деяких випадках навіть необхідною міжнародною мовою комунікації, дипломатії, науки, бізнесу, розваг, радіо та телебачення.
Знання англійської мови стало одною з основних вимог в ряді областей та професій. 

   Як наслідок, понад мільярд людей володіють англійською, принаймні на базовому рівні.
   А на якому рівні володієте англійською Ви?
   У нашому центрі Ви зможете здобути початковий рівень англійської та постійно вдосконалюватись.

  Записатися на пробне заняття ТУТ

Польська мова
polska-1063191Існують мови, територіальне поширення яких зовсім незначне, однак від цього вони не втрачають своєї оригінальності та значимості. Однією з таких мов є польська. Вона є рідною для 40 мільйонів людей в багатьох країнах світу.

Географічне розташування Польщі щодо України, а також щільна співпраця цих країн позначається і на ринку праці України. У багатьох вакансія (особливо Західного регіону) обов'язковою умовою прийому на роботу є знання польської мови

Легше вчити польську мову, насамперед, жителям сусідніх народів. Однак, і тут трапляються проблеми. Багато людей думає, що вже знає польську мову, чуючи окремі слова, а також керуючись тим, що наша рідна мова схожа до польської. Звичайно, це хибне твердження, і воно спростовується на практиці.

  Побачити все багатство та різноманітність польської мови можна лише докладно вивчаючи та закохуючись у неї.

Курси польської мови рекомендуються для початківців і тих, хто вдосконалює знання польської мови; для школярів, студентів, аспірантів, викладачів, усіх бажаючих вивчити польську мову, а також бізнесменів і підприємців.

Систематизований інтенсивний курс польської мови включає:

• Сучасну розмовну мову в повсякденному житті

• Наявність наочних малюнків і таблиць

• Аудіо-CD для постановки правильної вимови і сприйняття польської мови на слух

Запрошуємо взяти участь у польських групах!

Французька мова
Francais

У сучасному світі на сьогоднішній день недостатньо володіти однією іноземною мовою.

Вивчати французьку мову, це - перш за все, задоволення вивчати гарну мову, багату і мелодійну, котру часто називають мовою любові.

Французька мова також аналітична мова, що структурує думки й розвиває критичний розум, що дуже корисно при проведенні переговорів та дискусій.

Не потрібно забувати, що Франція - найвідвідуваніша країна у світі, з більш ніж 70 мільйонами відвідувачами на рік. Зі знаннями французької мови буде більш комфортно відвідати Париж і всі регіони Франції, а також зрозуміти культуру, менталітет і мистецтво жити по-французьки.

Курс французької мови базується на дійовому підході до навчання, сприяє оволодінню французькою мовою, активній участі у вивченні розділ за розділом. 
Різноманітні та добре структуровані уроки особливо мотивують, сповнюють упевненості у собі та розвивають самостійність у вивченні мови.
Життєві ситуації розігруються у діалогах, інтерв'ю, що увиразнює францюзьку культуру та звичаї французів у різних життєвих ситуаціях. Уроки багаті на усі збалансовано опрацьовані види мовлинневої діяльності, численні продуктивні вправи дозволяють досягти систематизації та практичного застосування набутих знань.
Мета курсу французької мови - навчити Вас спілкуватися з франкомовною клієнтурою у повсякденних ситуаціях, притаманних готельно - ресторанному бізнесу, туризму, торгівлі, підприємництва....
Відповідно до обраного курсу вивчається спеціальна лексика, призначена для усіх вище вказаних сфер.
Італійська мова
italy

Італійська мова відноситься до романської групи мов, тобто утворилася з розмовної латині і має безперервну усну традицію. Вона як мова великої культури Відродження, значно вплинула на всі мови Західної Європи, особливо на французьку, англійську, німецьку та іспанську.

   Популярність італійської мови приходить і в Україну.

Наш курс італійської мови рекомендується для школярів, студентів, аспірантів, викладачів, усіх бажаючих вивчити італійську мову, а також бізнесменів і підприємців.

Особливістю даного курсу є систематизація матеріалу, поданого у вигляді оригінальних таблиць та схем, що дозволяє легко засвоїти загальну граматичну структуру мови і самостійно логічно будувати фрази без механічного заучування.

Систематизований інтенсивний курс італійської мови - це

• Сучасна розмовна мова в повсякденному житті

• Докладне пояснення граматики, велика кількість вправ

• аудіо-CD для постановки правильної вимови і сприйняття італійської мови на слух

Наш курс італійської мови містить усні теми з перекладом, на основі яких Ви зможете скласти власні усні повідомлення; зразки розмовних тем, витяги з оригінальних текстів італійських авторів; розширений лексичний матеріал; комунікативні вправи, що допоможуть розвивати навички мовлення, значно збагатити лексичний запас.

По закінченні курсу італійської мови Ви отримаєте навички правильної вимови, оволодієте основними типами інтонації та засвоїти основні правила орфографії.

Іспанська мова
EspanolВідповідно до офіційної статистики, іспанська мова входить в п'ятірку найбільш вживаних мов у світі, після англійської, французької та російської (на 5 місті китайська). Іспанська - офіційна мова 22 країн світу, адже нею володіє не лише Іспанія, а й вся Латинська Америка, окрім Бразилії.
Культура іспаномовних країн пронизана відвагою матадорів із запальної кориди, пристрастю фламенко і танго та духмяністю іспанської паельї. І дуже важливо вивчати іспанську мову, щоб змогти сповна насолодитися усім вищеперечисленим перебуваючи в Іспанії, Мексиці, Аргентині чи будь-якій іншій іспаномовній країні.

Інтенсивний курс іспанської мови -  це лексика, що допоможе Вам порозумітись у повсякденних ситуаціях, підкріплена необхідною граматикою, що відповідає певному рівню знань.

Заняття спрямовані не лише на засвоєння сучасної лексики,а й на досконале вивчення усіх тонкощів граматики іспанської мови.

Під час занять створюються різноманітні ситуації, коли Ви повинні ставити запитання і відповідати на них іспанською мовою. Адже саме такі ризиковані ситуації допомагають виявити бажання спілкуватись, засвоїти вивчений матеріал і подолати «мовний» бар’єр.

Ви зрозумієте за допомогою різноманітних вправ, спрямованих на розвиток тієї чи іншої навички, що граматика - це просто.

Вивчати іспанську весело і цікаво - переконайтесь самі :)

Німецька мова
german_flag_wallpaper_by_magnaen   Німецька мова, поряд з англійською, іспанською, італійською та фанцузькою, є однією з найвідоміших та найпопулярніших європейських мов у наш час, якою написана друга за величиною після англійської кількість наукових праць, художніх творів та публіцистичних текстів. У другій половині ХІХ ст. на початку ХХ ст. німецька мова була чи не найпопулярнішою мовою вчених.
За рахунок рівня розвитку Німеччини і Австрії німецька мова набирає популярності і в Україні. Велика кількість представництв великих компаній, іноземні інвестиції та співпраця країн породжують великий попит на фахівців із знанням німецької мови.

Даний курс німецької мови підходить для людей різного віку із різним рівнем знань німецької мови.

Ціль курсу полягає у розвитку комунікативних навиків в повсякденних ситуаціях, засвоєнню літературних текстів та країнознавчих матеріалів. Themen Neu відповідає сучасним вимогам класифікації рівня знань.

Концепція курсу німецької мови – це створення умов для засвоєння матеріалу повсякденної комунікації, розуміння мовлення на слух і чітко побудованої і структурованої граматичної бази. Граматичні вправи базуються на індуктивній основі, що полегшує розуміння та засвоєння матеріалу.

Інтенсивне вправляння у вимові та систематична робота з лексикою вже з перших занять гарантують успіх. Величезна кількість тестів для аудіювання тренують безпосереднє розуміння мови. Курснімецької базується на дійовому підході до навчання та активній участі у вивченні іноземної мови.

Сьогодні і завтра Німеччина – наш економічний партнер. Володіння економічною, фінансовою, комерційною лексикою дозволить Вам вийти на широке коло німецьких, австрійських та швейцарських фірм, що значно покращить Ваші конкурентоспроможні позиції, відкриє нові ділові перспективи!

 Курс німецької мови розрахований на широкий загал вивчаючих німецьку мову.

Ціль курсу полягає у засвоєння ділового спілкування в усній і письмовій формах в типових ситуаціях, таких як: знайомство, розмова по телефону, відрядження в одну із німецькомовних країн, замовлення квитків та готельного номеру, в банку, в ресторані, огляд фірми та знайомство з нею, обговорення та підписання договору, проведення ділових переговорів, комерційна кореспонденція(лист, факс, телефакс, пропозиція, замовлення, підтвердження замовлення, рахунок, рекламації, протоколи та ін.).

Чітка та стереотипна будова занять сприяє активізації знань і умінь як окремої особистості так і колективу. Інтенсивний бізнес-курс німецької мови дозволяє слухачам за достатньо короткий час оволодіти основами ділового спілкування!

Чеська мова
chehijaЧеська мова належить до західнослов’янської групи, яка у свою чергу є одним із відгалужень індоєвропейської мовної сім’ї. Писемність чеського народу починалася старослов’янською мовою у другій половині ІХ століття і була пов’язана з просвітницькою діяльністю Кирила і Мефодія. Саме тому чеська мова має багато спільних рис з іншими слов’янськими мовами.

Курси чеської мови рекомендовані для школярів, студентів, викладачів і усіх бажаючих вивчити чеську мову, а також для бізнесменів і підприємців.

Слухачі курсу чеської мови можуть удосконалити навички ведення усної бесіди, що включає відпрацювання техніки постановки різних видів запитань та відповідей на них у межах окреслених програмою лексичних тем; також ознайомитися з етикою усного й письмового мовлення чеською мовою.

Систематизований інтенсивний курс чеської мови – це

  • сучасна розмовна мова в повсякденному житті
  • грамматика
  • лексичний матеріал
  • відео-, аудіоматеріали, що сприяють правильній вимові і сприйнятті чеської мови на слух.

Слухачі курсу набудуть навички:

  • письма та фонетично правильного читання чеською мовою: оглядове та аналітичне читання, аудіювання з наступним відтворенням почутого;
  • монологічного мовлення: опис ситуації за поданою схемою, складання короткого усного інформаційного повідомлення, переклад тексту та стислий виклад змісту тексту;
  • діалогічного мовлення: аудіювання з наступним відтворенням, моделювання коротких діалогів-розпитувань на основі лексичного матеріалу;